Замазки

Замазки За единица Цена в лева за труд
Замазка до 5 см. кв.м. 10 лв.
Замазка над 5 см. на всеки см. кв.м. 1.5 лв.
Армирана замазка с изолационен материал кв.м. 18 лв.
Подова замазка с перлитобетон армирана до 6 см. кв.м. 14 лв.
Саморазливен под кв.м. 12 лв.