Електро

Електро За единица Цена в лева за труд
Ел. инсталация точка 16 лв.
Ел. инсталация с вкопаване на кабели точка 22 лв.
Смяна на табло с вкопаване брой бушон 20 лв.
Смяна на табло без вкопаване брой бушон 15 лв.